Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Iskolák képes leírás - Baja.tlap.hu
részletek »

Iskolák - Baja.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: baja.tlap.hu » Iskolák
Keresés
Találatok száma - 9 db
 Eötvös József Főiskola

Eötvös József Főiskola

Rektori beköszöntőből: Főiskolánk életében komoly változást hozott az internetes hozzáférés, s ezen belül a saját honlap megszerkesztése. A honlap mindig mutatja az adott intézmény múltját, jelenét és időnként a terveit is. Ilyen meggondolásból rövidebb-hosszabb idő után célszerű és illendő a forma megváltoztatása...

Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskola

Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskola

Az iskola történetéből: Baján a felső kereskedelmi iskola létesítésének gondolata 1922. februárjában született meg. Még ebben az évben az alapítás érdekében széleskörű mozgalom indult a városban. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1922. november 22-i miniszteri leiratában engedélyezi az állami fiú felső kereskedelmi iskola felállítását. Az állam magára vállalta a tanárok fizetését. Az iskolai bútorzat és felszerelés költségeinek előteremtésére a város közönsége körében gyűjtést indítottak Az iskolát ideiglenesen a Tanítóképző Intézetben helyezték el, ahol egy tantermet és egy kisebb szobát kaptak igazgatói irodának. Az első évfolyamra 32 tanuló iratkozott be. A fiúiskola megnyitása után a város társadalmában igény mutatkozott, egy női felső kereskedelmi iskola létrehozására is. Baján nem volt olyan leányiskola, amely a polgári iskolai végzettségnél többet nyújtott volna. A minisztérium 1923. szeptember 12-én engedélyezte a Női Felső Kereskedelmi Iskola megnyitását. A női kereskedelmi iskolának is a Tanítóképzőben utaltak ki egy tantermet. A két iskola közös vezetés alatt állt...

Bereczki Máté Szakképző Iskola

Bereczki Máté Szakképző Iskola

Az a célunk, hogy minden érdeklődő megismerje a Bereczki Máté Szakképző Iskola diákjait, tanárait és bepillanthasson az intézmény mindennapi életébe. Információkat kaphatnak pedagógiai programunkról is, amely meghatározza oktató-nevelő munkánk egészét. Kívánom, hogy látogassák minél többen oldalunkat, hiszen számunkra nagyon fontos a nyilvánosság, és a hiteles tájékoztatás. Arra törekszünk, hogy napra kész információkkal lássunk el mindenkit.

Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskola

Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskola

Jelen és jövő múlt nélkül nem létezik. Ha az ember belép egy régi épületbe, utána évekig ott dolgozik, felébred benne egyfajta kíváncsiság, hogy milyen is lehetett régen. Kik voltak az elődök, hogyan és mit tanítottak? Ilyen érdeklődéssel indultam el én is, amikor a Városi Könyvtár helytörténeti anyagai között keresgélni kezdtem. Kutatómunkám során az első írásos feljegyzést iskolánkról a bajai Állami Tanítóképezde 1871/72-ik tanévének értesítvényében találtam. Olvastam a múltról, gondolatban mellé állítottam a jelent. Szeretném ezt az érzést megosztani azokkal, akik elolvassák ezt a krónikát. A bajai tanítóképző és a gyakorlóiskola történetének első szálait az alapítás évétől folyamatosan kiadott évkönyvek, értesítvények segítségével követhetjük nyomon. Barabás Miklós - Eötvös József 1868. június 23-án Eötvös József Magyarország első kultuszminisztere a népiskolai közoktatásról szóló törvényjavaslatában 20 tanítóképző felállítását javasolta az ország különböző vidékein. A törvényt alig szentesítették, Baja máris kérvényt nyújtott be a Vallás- és Közoktatási Minisztériumhoz, hogy országos költségen járuljon hozzá a tanítóképző felállításához...

III. Béla Gimnázium

III. Béla Gimnázium

Az iskola történetéből: Baja iskolaváros. Az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban jellemzik így a lokálpatrióták lakóhelyüket. Vitathatatlan tény, hogy a város térben és időben legmesszebbre sugárzó hatása iskoláinak köszönhető. A bajai középiskolák közül a legrégibb s talán legkiemelkedőbb iskolánk, a III. Béla Gimnázium. Ez az intézmény valamikor a vidék szinte egyetlen szellemi központja volt. Hosszú története egybefonódik a városéval. Iskolánk megalapításának gondolata a török uralom alóli felszabadulást követő hetedik évtizedben fogant, abban az időben, amikor a város már talpraállt, s elindulhatott a fejlődés útján. A terv megvalósítása érdekében a városi tanács tárgyalást kezdeményezett a Ferenc-renddel. Ennek eredményeként 1757 novemberében megkezdte működését az első bajai kisgimnázium, a mai III. Béla Gimnázium őse...

Jelky András Szakképző Iskola és Kollégium

Jelky András Szakképző Iskola és Kollégium

Jelky András Szakképző Iskolája 125 éves múltra tekint vissza. Kereskedő és iparos-tanonciskolaként indult és csak viszontagságos, hosszú út után vált önálló szakirányú iparos tanonciskolává, majd iparos-tanulóiskolává, ipari tanuló intézetté, szakmunkásképző intézetté és szakközépiskolává, végül szakképző iskolává.

Központi Általános Művelődési Központ

Központi Általános Művelődési Központ

Iskolánk elődjét a 19. század végén megerősödő városi polgárság igényeinek eleget téve hozta létre Baja város törvényhatósága. 1882 és 1889 között alsó fokú kereskedelmi és iparostanonc fiúiskolaként működött az intézmény. Az 1888-89-es tanévben polgári iskolává szervezték át a város törvényhatósági bizottságának döntése alapján. Ettől kezdve mind a képzésbe bevont tanulók száma, mind a képzés tartalma jelentős növekedést mutatott. Az iskola hamarosan jelentős tekintélyt szerzett magának. Nemcsak az iparos és kereskedő családok gyermekeinek adott jó, gyakorlatias felkészítést, de a környék közép- és nagygazdái is ide küldték gyermekeiket tanulni. A szülők tandíjat voltak kötelesek fizetni, melynek mértékét a szociális szempontok mellett a diák tanulmányi eredménye is befolyásolta. A szegény sorsú, de szorgalmas és tehetséges tanulók számára a tandíjmentesség is elérhető volt...

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az iskolánknak otthont adó egyemeletes épület a néhai Kiegl ház, a mai Dózsa György út és a Kádár utca sarkán áll (Kiegl József 1795-1870, bajai születésű zseniális feltaláló). A házat 1817-ben építették és az 1840-es évi nagy tűzvész sem hamvasztotta el. A XX. században hányattatott sorsot megélt épületet 1983-ban restaurálták, klasszicista stílusát eredeti állapotban hagyva felújították. Belső terének átalakításával alkalmassá tették zeneoktatási célokra, ahol ma is működik intézményünk a Liszt Ferenc Zeneiskola.

Szent László Általános Művelődési Központ

Szent László Általános Művelődési Központ

Iskolánk a Szent László ÁMK sok magyar intézményhez hasonlóan igen komoly múlttal és mélyen gyökerező hagyományokkal rendelkezik. A teljesebb kép kedvéért röviden összeállítottuk a múltunk jelentősebb állomásait. Baja városának olyan intézménye vagyunk, amely több mint 125 éves fennállása alatt - a bekövetkező gazdasági-társadalmi-politikai irányvonalak miatt - a legtöbbet változott belső tartalmi szerkezetét, formáját, képzését illetően. A múlt században alapított iskolának az 1989-es rendszerváltáshoz kapcsolódóan nyílt lehetősége eredeti célkitűzéseihez visszatérni. A sok és kényszerű változás ellenére azonban pont ez az iskola volt képes megőrizni a máig is korszerűnek mondható szeretetteljes, a szülők és a gyermekek érdekeit szem előtt tartó személyiségformáló beállítódását...

Tuti menü