Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Híres Bajaiak képes leírás - Baja.tlap.hu
részletek »

Híres Bajaiak - Baja.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: baja.tlap.hu » Híres Bajaiak
Keresés
Találatok száma - 5 db
Beck Károly

Beck Károly

A 19. század végén Baja a dunai szállítás előnyeit kihasználva nagy gabonakereskedelmet folytatott. A Galiciából idetelepült zsidóság egy része is ezzel foglalkozott. Karl Beck, bajai születésű osztrák-német költő apja is gabonakereskedő volt. Móric Beck négy gyermeke közül Henrik korán meghalt, Siegfried kereskedő lett, Vilmos pedig jónevű festő, rajzoló, aki az irodalomban is működött Willy Beck néven. Az elsőszülött Károly 1817. május 1-jén született Baján. Apja a fiút a kereskedői pályára szánta. A gyermeket ortodox szigorúsággal próbálták nevelni. Fejlődésében nagy szerep jutott anyjának, aki művelt asszony volt, és vonzódott a költészethez. Nem tudjuk biztosan, melyik nyelv volt anyanyelve, de az akkori zsidóság többsége németül, vagy jiddisül beszélt. Van olyan nézet is, hogy csak kilenc éves korában tanult meg németül. Baján az iskolában kitűnt gyors felfogásával. Itt szerezte meg latin tudásának alapjait. A latin verspályázatokon mindig az elsők között volt, amiért egyszer a kalocsai érsek megjutalmazta egy kis aranykereszttel. De ismert volt csínytevéseiről és álmodozásairól is. Sokat barangolt a városban és környékén, szívesen időzött a város végén élő gondtalan cigányok között...

Jelky András

Jelky András

Jelky András (Baja, 1738. április 20. - Buda, 1783. december 6.) kalandor, felfedező. A Magyar Életrajzi Lexikon feljegyzése szerint 1730. július 30-án született, ám a Bajai Belvárosi Plébánia anyakönyvi bejegyzése szerint 1738. április 20-án. Édesapja kiszolgált császári katona volt, aki Baján szabóként dolgozott. Fiát - hasonlóképp annak bátyjához, aki a bécsi császári ruhatárnál szabóskodott - szintén szabónak szánta. Jelky András 1754. március 13-án vándorútra kelt, és Prágán, Lipcsén, Nürnbergen át Erlangenbe érkezett, ahol mintegy két hónapig tartózkodott. Innét továbbutazott Franciaországba, azonban az egyik útjába eső városban, Aschaffenburgban éppen katonaállítás volt: a hadrafogható fiatalembereket, tekintet nélkül azok származására, erőszakkal besorozták katonának. Hogy ezt a katonafogdosást elkerülje, egy menyecske a puttonyában az eladó gyümölcs alá rejtve kicsempészte a városból. Innen továbbutazott Hanauba, azonban megérkezésekor a város kapujában eltépték útlevelét, és a kaszárnyába hurcolták. Néhány napos fogság után sorstársaival együtt átszállították Hannoverbe, hogy hajóval a tengerentúlra küldjék...

Mészáros Lázár

Mészáros Lázár

Baja, 1796. február 20. ? Eywood, 1858. november 16. honvéd altábornagy, hadügyminiszter. Köznemesi birtokos családba született. Szülei négy éves korában meghaltak ezért ? rokonai között vándorolva ? iskoláit Baján, Szabadkán, Pesten és Pécsett végezte. Jogi tanulmányait megszakítva lépett katonai pályára. 1813. augusztus 1-jétől főhadnagy volt egy Bács megyei lovassági alakulatnál. Részt vett a Napóleon elleni háborúban. 1816-tól a 7. 1837-től az 5. huszárezred tisztje lett. 1845. október 20-án ezredessé és ezredének parancsnokává. Mészáros Lázár rendkívül nagy műveltségű tiszt volt. Hét nyelven beszélt és elmélyült ismeretei voltak a katonai tudományok mellett a társadalommal és a gazdasággal kapcsolatos egyéb tudományágakban is. 1837-től levelezett Széchenyi Istvánnal. 1844. december 21-én a Magyar Tudós Társaság levelező tagjává választották...

Telcs Ede

Telcs Ede

Édesapja, Teltsch Mór, Pápán látta meg a napvilágot 1842-ben. Cipészmesterként dolgozott. Gyermekszerető, jó humorú, mesélőkedvű, közkedvelt ember volt. Baján 1870. február 15-én feleségül vette Wollner Annát. Édesanyja szorgalmas, szelíd természetű, zenét szerető asszony volt. Kohanita származására nagyon büszke volt. (Apja ugyanis a Cohén-nemzetségből származott, akik Áronnak, Mózes testvérének, a zsidók első felszentelt főpapjának leszármazottai voltak.) Első gyermekük, Ármin 1870-ben született. Ede 1872. május 12-én Baján, a Lámpa utca 1. szám alatti házban látott napvilágot. Szüleinek összesen 12 gyermeke volt. Közülük négy, még kicsiny korában meghalt, nyolcat (sorrendben Ármin, Ede, Berta, Ilona, Géza, Karolin, Félix és András) felneveltek. Szülei Bajáról Szabadkára költöztek. Gyermek- és ifjúkori élményeinek nagy része ehhez a városhoz kötődött. Itt járt óvodába hároméves korától a kis Édi, ahogyan a családban nevezték. Bátyjához házitanító járt. Odaült melléjük, megtanult írni és olvasni. Iskolába már négy és fél éves korában felvették. Itt sokat unatkozott...

Türr István

Türr István

Türr István (Baja, 1825. aug. 11. - Bp., 1908. máj. 3.): tábornok. Isk. tanulmányait megszakítva önként jelentkezett katonai szolgálatra (1842) és az 52. osztrák gyalogezreddel került 1846-ban Lombardiába. Milánóban érte az 1848-as forradalom, ahonnan Radetzky tábornok visszavonuló seregeivel együtt távozott. Mint hadnagy vett részt az Ausztria és Piemont közötti háborúban, de a fegyverszünet alatt, 1849. jan. 19-én átállt a piemonti hadsereghez. Századosi rangra emelték és egy magyar légió szervezésével és vezetésével bízták meg. Miután a légiót feloszlatták, ~ csapatával a badeni felkelőkhöz csatlakozott és ezredesi rangot ért el. A forradalmak bukása után, 1850 - 1853 között Svájc, Franciao., Anglia és főképpen Piemont a tartózkodási helye, ahol Winkler Lajossal, az 1849-ben Velencében szervezett magyar légió vezetőjével együtt bekapcsolódott a mazzinista konspirációkba, melyek végül is elvezettek a sikertelen milánói felkeléshez (1853. febr. 6.). Winklerrel együtt elfogták és Tuniszba száműzték. A krími háború alatt először török, majd angol szolgálatban állt...

Tuti menü