Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Mondd el véleményed, tapasztalatod a Baja fórumon
részletek »

Baja fórum

Írd le véleményed, tapasztalataid a(z) Baja fórumon. Kérdezz bátran másoktól! Kellemes fórumozást kívánunk!

Fórum

Itt vagy: baja.tlap.hu » Baja fórum
Keresett kifejezés
Keresés
hu2011.09.19. 05:27 | Válaszolok | #46337
hu

Néhány személyes ügyészi gondolat az okiratot szerkesztő ügyvéd büntetőjogi felelősségéről


Jelen írással természetesen nem célom, hogy ráijesszek az ügyvéd kollégákra, inkább az, hogy némileg betekintést engedek ügyészi agyalgásaimba, belső mérlegem szerint hol az a határ, ahonnan már merek arra következtetni, hogy a valótlan tartalmú okiratot szerkesztő ügyvéd nem csupán megvezetett, jóhiszemű papírgyártó, hanem bűnösen trehány, netán zsoldos.


Ha értelemzavaró lenne a zsoldos kifejezés, engedjenek meg egy kis kitérőt, mivel ugyan ez nem egy bevett jogi terminus technicus, viszont nagyon találó, ezért nem félek használni. Egy katona senkit nem vet meg jobban, mint a zsoldost, aki esküjét semmibe véve adja el - prostituálja - magát annak, aki megfizeti. Ezzel a logikával párhuzamot vonva fordulhat elő, hogy egy kiváló szakértői véleményekkel alátámasztott váddal szemben a védelem olyan szakvéleményt bocsát a bíróság rendelkezésére, amely a nyomozatival szöges ellentétben áll, és erről a szakértőről természetesen rendre leperegnek a vádat alátámasztó szakmai érvek.

Javíthatatlan naivitásra vallana, ha ezt minden esetben csupán a tudomány szerteágazó sokszínűségének tudnánk be. Hogyan sikerül a védőnek rátalálnia pont arra a szakértőre, akinek szakmai álláspontja a nyomozati szakvéleménytől merőben eltér, horribile dictu még egy ötvenmilliós ingatlan ingyenes elkótyavetyélését is gazdaságilag megalapozott döntésnek fogadja el? Netán olyan szinten ásta bele magát a védő a mikroökonómia tudományába, hogy megtalálta az akadémikustól szögesen eltérő elméletet valló rejtett tudományos műhelyt, és tőle kért szakmai állásfoglalást? Ez bizony tiszteletre méltó lelkiismeretességre vallana, de töredelmesen bevallom, azért sokszor bujkál bennem a kisördög, hogy itt bizony nem ez a helyzet, hanem az, hogy a védelem nem szakvéleményt, hanem védencének megfelelő szakértői megállapítást rendelt. Na, ilyenkor nem (kizárólag szaktudásán alapuló szuverén véleményét képviselő) szakértőről, hanem zsoldosról beszélek. Ezen logika mentén teszek különbséget az ügyvédtársadalomban (a törvényes kereteken belül ügyfele érdekét a legmesszebbmenőkig képviselő) ügyvéd és (a disznóságokat lelkiismeret furdalás nélkül lepapírozó) zsoldos között is.

igaz2011.09.15. 20:54 | Válaszolok | #46299
igaz

igaz

Humor2011.08.28. 07:06 | Válaszolok | #45497
Humor

- Honnan tudod, hogy egy ügyvéd hazudik?
- ???
- Mozog a szája.

Humor2011.08.28. 07:01 | Válaszolok | #45495
Humor

Egy nyolcvan éve bácsi a halálos ágyán fekszik. Hívatja az ügyvédjét és azt kérdezi tőle:
- Mondja, mennyibe kerül, hogy minél előbb jogász végzettséget szerezzek?
- Kábé 50.000 dollár, ha én tartom meg a képzést. - feleli az ügyvéd - De miért van erre szüksége, hisz lehet, hogy csak napjai vannak már hátra?
- Az az én dolgom. Ügyvéd akarok lenni.
Az ügyvéd négy napon át oktatja, le is vizsgáztatja. Az öreg kifizeti a tandíjat, megkapja a diplomát, és hirtelen erősen köhögni kezd. Az ügyvéd az ágya fölé hajol és suttogva kérdezi:
- Most már igazán elárulhatná, hogy minek kellett a jogász diploma?
Az idős ember, mielőtt végleg behunyja szemét, azt nyögi:
- Egy ügyvéddel kevesebb...

Humor2011.08.28. 06:50 | Válaszolok | #45494
Humor

- Mi a különbség egy ügyvéd és egy keselyű között?
- A keselyű megvárja, amíg meghalsz...

Hirdetés
Én2011.08.27. 07:10 | Válaszolok | #45464
Én

A tartási szerződésről
________________________________________
A tartási szerződés különleges szerepet tölt be a közgondolkodásban, hiszen sok jó és rossz véleményt hallhatunk róla. Kedvező lehetőségnek tűnik azoknak, akik rászorulnak a tartásra, de azoknak is, akiknek ingatlanra, ingóságra vagy készpénzre van szükségük, és emellett segíteni is szeretnének. Ugyanakkor gyakran hallhatunk visszaélésekről, a tartásra szorulók szomorú sorsáról. A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint tartási szerződés alapján az eltartó köteles a tartásra szorulót megfelelően eltartani, míg ezért cserébe a szerződés megkötésével megszerzi a tartás ellenértékét, azaz valamilyen ingatlant, ingóságot.
A tartási kötelezettség a gondozásra, a gyógyításra, az ápolásra és az eltemettetésre is kiterjed. A szerződés lényeges vonása a járadékszerűség: az eltartó szolgáltatásai rendszeresen ismétlődnek, időszakonként, esetleg naponként. Így az eltartó folyamatosan biztosítja az élelmezést, fűtést, világítást, szükség szerint az ápolást, kezelést, időszakonként vagy rendszeresen valamilyen pénzbeli szolgáltatást. A szolgáltatásokat az eltartó személyesen tartozik teljesíteni, ezt az eltartott mástól nem köteles elfogadni.
A tartási szerződés az eltartott haláláig áll fenn, ezért a joggyakorlat e szerződéseket szerencseszerződéseknek nevezi. Előfordulhat ugyanis olyan eset, hogy az eltartott a szerződés megkötése után rövid időn belül meghal, ennek megfelelően az eltartó a kapott vagyoni értéknek csupán egy csekély részét fordítja az eltartott élelmezésére, gondozására. Ezzel szemben hosszú életű eltartott esetén az is előfordulhat, hogy a kapott értéket messze túlhaladó gondozást kell nyújtani.
A szerződéssel kapcsolatos visszaélések megakadályozására szerencsére létezik jogi védelem. Pert lehet indítani az eltartó ellen, ha az eltartó - orvosi vélemény, iratok alapján - tisztában van az eltartásra szoruló egészségi állapotával, és tudja, hogy az eltartott gyógyíthatatlan betegség miatt viszonylag rövid idő alatt meghalhat. Ekkor az eltartó az eltartottal abban a tudatban szerződik, hogy a tartást csak rövid ideig kell szolgáltatni, és viszonylag csekély áldozattal megszerezheti az eltartott vagyonát. Az ilyen szerződés a jó erkölcsbe ütközik, ezért semmis.
Gyakori, hogy az eltartott úgy érzi, hogy nem azt az ellátást kapja, amelyet a szerződés megkötésekor elképzelt vagy ígértek neki, vagy az eltartó egyre türelmetlenebb vele. Az sem ritka, hogy az eltartó úgy érzi, hogy a kapott szolgáltatásokkal szemben sokkal többet nyújt. Ilyenkor bármelyik fél kérheti a bíróságtól, hogy a szerződést véglegesen vagy ideiglenesen változtassa át életjáradéki szerződéssé. Ha erre nincs lehetőség, a bíróság a tartási szerződést - az addigi tartás megfelelő elszámolásával - megszünteti. A fenti szabályoktól függetlenül egy dolog mindenesetre biztosan leszögezhető: e szerződésben is emberi életekről és sorsokról van szó, érdemes tehát odafigyelni, hogyan is állunk hozzá.


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Tartási szerződés semmissége
Tartási szerződés semmissége
Néhai édesapánk törvényes örököseiként meg kívánjuk támadni a közte és élettársa között, édesapánk halálát 3 hónappal megelőzően létrejött tartási szerződést azon a címen, hogy az a jó erkölcsbe ütközik. Véleményünk szerint az élettársa tudta, hogy édesapánk gyógyíthatatlan beteg, így ennek tudatában kötött vele szerződést, és jutott hozzá a minket illető ingatlanhoz. Mik az esélyeink?


A tartási szerződés nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütköző volta és ez okból való semmisége az ítélkezési gyakorlat szerint csak akkor állapítható meg, ha a tartást vállaló személy a szerződés megkötésekor tudomással bír egyrészt az eltartott gyógyíthatatlan betegségéről, másrészt e betegség következtében bizonyossággal számíthat az eltartott közeli időpontban bekövetkező halálára. Nem lehet azonban megtámadni a szerződést, ha a tartásra kötelezett élettárs nem tudott teljes bizonyossággal és teljes megalapozottsággal a tartásra jogosult várható haláláról. Ha ismerte az édesapjuk betegségeit, illetve körülményeit az élettárs, az önmagában még nem minősül a közelgő halálról való tudomásnak. Sőt, ha a kötelezett teljes bizonyossággal tudott is az édesapjuk közelgő haláláról a szerződéskötés pillanatában, a bíróság akkor is köteles mérlegelni a tényeket. Bírósági gyakorlat szerint ugyanis még ebben az esetben sem állapítható meg a semmiség akkor, ha a tartásra jogosult is tisztában volt közelgő halálával, és ennek tudatában kötötte meg a szerződést. A szerződéskötést követően szerzett bizonyosság sem vezethet a szerződés semmiségére. Más kérdés, hogy az élettárs ilyen minőségében köteles az élettársi viszony tartalmát kitevő, az együttéléssel szükségszerűen együtt járó tevékenységet folytatni, az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tartási szerződés megkötése nélkül is. Élettársi kapcsolatnak ugyanis a lényege az, hogy az élettársak közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben élve, vagyoni eszközeiket közös rendelkezésre bocsátva, egymást ? jóban-rosszban ? támogatják. Élettárssal kötött tartási szerződés semmissége iránt indított polgári peres eljárásban a bíróság vizsgálni szokta a szerződés létrejöttének körülményeit, célját és azt is, hogy a tartás más módon megoldható lett volna-e, illetve, hogy a tartást az eltartó a saját vagyona rovására és olyan módon valósítja-e meg, amely az élettársi kapcsolat fogalmi körén kívül esik.

Mint látható nem egyszerű bizonyítani egy tartási szerződés semmiségét jó erkölcsbe ütközés címén, de nem lehetetlen. Lényeges, hogy a semmiség megállapítása után adott esetben nem lehet olyan helyzetet teremteni, mint amilyen akkor lett volna, ha a felek az érvénytelen szerződést meg sem kötik. Ebben az esetben határozottan kell kérni a bíróságot, hogy a semmisség megállapítása esetén az ingatlan arányosan a törvényes örökösök tulajdonába kerüljön.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Előre kell gondolkodni, A tulajdonjog a szerződés aláírásakor az eltartó tulajdonába kerül.
Vítás ügy esetén a bíróság dönt.
Ezt úgy kell érteni, hogy egy 80 éves beteg ember, ha elhanyagolják fordulhat bírósághoz. El semtud menni, talán sokba is kerül, főleg azt ne felejtsük el. hogy neki kell mindent bizonyítani.


Ez a lakásmaffia, a betegeket kihasználó , dögkeselyűket segítő törvény.


én - Előzmények2011.08.26. 07:59 | Válaszolok | #45423
én

is

Kiki2011.08.21. 08:48 | Válaszolok | #45125
Kiki

Akkor már nagy a gond, ha nem emlékszik az ember kinek mit hazudik.
Ilyenkor egyszerűbb igazat mondani.
Mert a sánta kutyát interneten még könnyebb utolérni.

Én is - Előzmények2011.08.18. 22:07 | Válaszolok | #45046
Én is

Ki ismeri Dr Gergely Tamás ügyvédet?
Meg lehet bízni benne?

Májustól ugy szueretem utált anyósom - Előzmények2011.08.18. 22:06 | Válaszolok | #45045
Májustól ugy szueretem utált anyósom

egy negyed meg egy negyed. Ezt neked, ezt nekem. Nesze semmi fogd meg jól.

Új hozzászólás küldés

*
Neved
*
Üzeneted
15000 karaktert írhatsz még
Kép
(.jpg, .gif, .png formátum)
Küldés
Tuti menü